Polityka prywatności

DLACZEGO MOJE DANE OSOBOWE SĄ GROMADZONE?  Wykorzystujemy Twoje dane osobowe, aby świadczyć nasze usługi, podnosić jakość świadczonych usług, wysyłać powiadomienia, oferty i materiały promocyjne, chronić nasze prawa i interesy oraz prawa i interesy osób trzecich, a także przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Więcej informacji znajdziesz w pkt 1 poniżej. W JAKI SPOSÓB GROMADZONE SĄ MOJE […]

DLACZEGO MOJE DANE OSOBOWE SĄ GROMADZONE? 

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe, aby świadczyć nasze usługi, podnosić jakość świadczonych usług, wysyłać powiadomienia, oferty i materiały promocyjne, chronić nasze prawa i interesy oraz prawa i interesy osób trzecich, a także przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Więcej informacji znajdziesz w pkt 1 poniżej.

W JAKI SPOSÓB GROMADZONE SĄ MOJE DANE OSOBOWE? 

Gromadzimy Twoje dane osobowe w momencie, gdy dostarczasz je nam bezpośrednio, korzystasz z naszych usług lub strony internetowej, korzystasz z plików cookies lub podobnej technologii, a także w momencie, gdy otrzymujemy dane osobowe od osób trzecich. Więcej informacji znajdziesz w pkt 2 poniżej.  

JAKIE DANE NA MÓJ TEMAT SĄ GROMADZONE? 

Zbieramy takie dane osobowe jak Twój adres IP, numer identyfikacyjny urządzenia, informacje dotyczące lokalizacji, imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Więcej informacji znajdziesz w pkt 3 poniżej. 

CZY MOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZEKAZYWANE INNYM PODMIOTOM? 

Przesyłamy Twoje dane do innych podmiotów w związku ze świadczeniem dla Ciebie usług, gdy jest to konieczne dla tworzenia nowych usług, a także w celu przestrzegania obowiązujących przepisów prawa. Więcej informacji znajdziesz w pkt 4 poniżej. 

JAKIE PRZYSŁUGUJĄ MI PRAWA ODNOŚNIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Masz prawo: (i) zażądać dostępu do swoich danych osobowych oraz poprawienia i usunięcia Twoich danych osobowych, które nie są już dłużej potrzebne do przetwarzania; (ii) zażądać ograniczenia przetwarzania lub wnieść sprzeciw odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych; oraz (iii) zażądać przesłania kopii Twoich danych osobowych w formie elektronicznej na Twój adres lub na adres wskazanego przez Ciebie podmiotu. Masz także prawo złożyć skargę dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych w lokalnym organie ds. ochrony danych osobowych. Możesz zrezygnować z otrzymywania wiadomości marketingowych oraz zbierania i wykorzystania niektórych danych. Więcej informacji znajdziesz w pkt 5 poniżej. 

CZY W MOJEJ SPRAWIE PODEJMOWANE SĄ AUTOMATYCZNE DECYZJE? 

W naszych procesach nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Nasza polityka prywatności

Szanujemy Twoją prywatność i zapewniamy ochronę Twoich danych osobowych oraz przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z prawem. Ochrona i zapewnienie bezpieczeństwa Twoich danych osobowych jest jednym z naszych najważniejszych celów. 

Nasza Polityka prywatności wyjaśnia kwestie związane z wykorzystywaniem Twoich danych osobowych, które możemy o Tobie zbierać. Polityka Prywatności zawiera szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych, aby umożliwić Ci zrozumienie co się dzieje kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową.

Zamieszczamy również informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych na naszej stronie internetowej, w miejscach gdzie wydaje się to zasadne, w formie krótkich opisów lub odrębnych informacji dotyczących określonych funkcjonalności (np. o preferencjach marketingowych), prosimy zapoznaj się z tymi informacjami jako uzupełniającymi Politykę Prywatności. Niniejsza Polityka prywatności jest aktualizowana. Dlatego też powinna być okresowo poddawana przeglądom. Jeżeli okaże się to potrzebne, możemy wprowadzić zmiany do niniejszej Polityki prywatności, dlatego zachęcamy do cyklicznego odwiedzania sekcji Polityka prywatności na naszej stronie internetowej. 

1. DLACZEGO MOJE DANE OSOBOWE SĄ GROMADZONE I PRZETWARZANE? 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe przede wszystkim w celu świadczenia naszych usług.

Przetwarzamy również Twoje dane osobowe, gdy: 

2. W JAKI SPOSÓB GROMADZONE SĄ MOJE DANE OSOBOWE? 

Zbieramy informacje na trzy sposoby:  

  1. kiedy dostarczasz nam informacje, na przykład w rozmowie bezpośredniej, zamawiając nasze usługi (w tym u naszych partnerów zewnętrznych), na naszej stronie internetowej, za pomocą mediów społecznościowych, listownie, wysyłając e-maile, telefonicznie lub z pośrednictwem jakichkolwiek innych środków lub usług,  
  2. automatycznie, kiedy korzystasz z naszej strony internetowej oraz  
  3. kiedy dane są nam przekazywane poprzez osoby trzecie, na przykład naszych partnerów. 

W dużej mierze zbieranie danych w sposób automatyczny odbywa się poprzez pliki cookie i z wykorzystaniem podobnych technologii. Jednak nie we wszystkich ww. przypadkach zebrane informacje umożliwiają identyfikację konkretnej osoby. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookie.  

3. JAKIE DANE NA MÓJ TEMAT SĄ GROMADZONE? 

W zależności od celów zbieramy i wykorzystujemy różne dane osobowe. W tej sekcji opisano najbardziej typowe przykłady. Pamiętaj proszę, że nie wszystkie wymienione informacje są zawsze gromadzone, a poniższe wyliczenie nie jest wyczerpujące. 

Informacje, które nam przekazujesz  

Zbieramy wszelkie informacje, które nam przekazujesz:  

Informacje, które możesz nam przekazywać obejmują: 

Informacje, które zbieramy o Tobie w sposób automatyczny.  

W odniesieniu do każdej Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, zbieramy w sposób automatyczny następujące informacje: 

Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookie.  

Informacje, które otrzymujemy od osób trzecich.  

Zwracamy się z prośbą o informacje o Tobie do osób trzecich, na przykład naszych partnerów. Robimy to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych oraz, kiedy jest to konieczne, uzyskujemy Twoją wcześniejszą zgodę. Otrzymujemy informacje o Tobie: 

Jak długo moje dane osobowe są przechowywane? 

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas, gdy świadczymy na Twoją rzecz usługi, a gdy przestajesz być naszym klientem, przez okres niezbędny do zabezpieczenia naszych interesów prawnych, w przypadku sporu z klientem lub gdy jest to wymagane przepisami prawa. Zazwyczaj jednak przechowujemy dane osobowe nie dłużej, niż jest to niezbędne, biorąc pod uwagę cele gromadzenia danych, tj. wypełnianie zobowiązań umownych w stosunku do Ciebie, wykonanie naszych prawnie uzasadnionych interesów lub zgodnie z wymaganiami w zakresie ustawowego okresu przechowywania danych. 

4. CZY MOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZEKAZYWANE INNYM PODMIOTOM? 

Przekazujemy Twoje dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji naszych celów, zachowania zgodności z obowiązkami umownymi lub regulacjami prawnymi.  

Przekazujemy Twoje dane naszym pracownikom w zakresie niezbędnym dla wykonywania obowiązków służbowych. Przekazujemy Twoje dane również innym wybranym osobom trzecim, które: 

W dowolnym czasie, gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani, możemy ujawniać informacje o wykorzystywaniu przez Ciebie naszych usług oraz o Twoich odwiedzinach na naszych stronach internetowych w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa, kiedy uważamy w dobrej wierze, że ujawnienie jest konieczne do ochrony naszych praw, ochrony Twojego bezpieczeństwa lub bezpieczeństwa innych osób, udzielania odpowiedzi na wnioski instytucji państwowych.

Możemy przekazać Twoje dane osobowe analitykom i dostawcom usług w zakresie wyszukiwarek internetowych, którzy pomagają nam doskonalić i optymalizować stronę internetową. Takie informacje mogą być częściowo pozyskiwane i przekazywane przez pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookie.  

W czasie przekazywania danych osobowych, jesteśmy zobowiązani zapewnić, że odbiorca danych stosuje te same środki bezpieczeństwa w zakresie przechowywania i przetwarzania danych osobowych, jak środki bezpieczeństwa stosowane przez nas.  

Twoje dane osobowe będą przetwarzane, przechowywane i przekazywane osobom trzecim w sposób oraz w ilości, o których mowa w niniejszej Polityce prywatności, w odpowiednich przepisach prawa, w umowie/-ach zawartej/-ych pomiędzy Tobą a nami, oraz w zgodach udzielanych przez Ciebie. 

Czy moje dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ?  

Informujemy, że Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (dalej „EOG”), w tym w państwach które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, na przykład USA. Może to dotyczyć takich procesów, jak gromadzenie danych o korzystaniu z naszych stron internetowych i usług, zapewnianie bezpieczeństwa, cele reklamowe lub wsparcie w zakresie zapotrzebowania na usługi.  

W niektórych przypadkach możemy korzystać z mechanizmu Google reCAPTCHA do sprawdzania czy działania danego użytkownika nie są wywoływane przez oprogramowanie udające ludzi tzw. „roboty”. W tym przypadku Twój adres IP może zostać przekazany firmie Google Inc. ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. 

Dokładamy wszelkich rozsądnych starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych zapewniając odpowiednie środki bezpieczeństwa oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. Możemy na przykład (i) zawrzeć z odbiorcami danych umowy powierzenia przetwarzania danych zatwierdzone przez Komisję Europejską.  

5. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ MI PRAWA ODNOŚNIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH? 

W zakresie danych, które przetwarzamy w naszych zbiorach masz następujące prawa: 

Możesz również skontaktować się z nami oraz złożyć żądanie poprzez telefon lub pocztę tradycyjną korzystając z danych adresowych określonych w rozdziale 6 poniżej. 

Zależnie od konkretnych okoliczności związanych z czynnością w zakresie przetwarzania mogą mieć zastosowanie pewne warunki lub ograniczenia. Możemy podlegać pewnym obowiązkom prawnym lub innym okolicznościom, które nie pozwalają nam na natychmiastowe usunięcie Twoich danych.  

6. W JAKI SPOSÓB MOŻNA SIĘ Z WAMI SKONTAKTOWAĆ? 

W przypadku jakichkolwiek pytań, wniosków lub uwag dotyczących naszej Polityki prywatności lub sposobu przetwarzania przez nas Twoich danych prosimy o kontakt:  

Ewa Wernerowicz, Stajnia Harmony Park, 09-110, Kondrajec 68jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z niniejszej strony internetowej oraz naszych usług.  

7. CZY JEST COŚ JESZCZE, O CZYM MUSZĘ WIEDZIEĆ? 

Nasze strony internetowe i produkty mogą zawierać linki do stron osób trzecich. Strony internetowe osób trzecich mają swoją własną politykę prywatności. Odwiedzając lub korzystając z tych stron, podlegasz tym politykom.